Творчість

Back to Творчість

Волинський рік

Волинський рік :  поема / Л. М. Мосендз. – Рівне : Овід, 2019. – 68 с.

Леонiд Маркович Мосендз – видатна постать украiн-
ськоi емiграцii 20-40-х рокiв ХХ столiття. Его знали ша-
нувальники художнього слова не тiльки в Захiднiй Европi,
a i на Американському континентi. То була людина твор-
чоi напруги i рiзнобiчного таланту.
Талановитий поет i прозаiк, публiцист i лiтературний
критик, учений-ximik i перекладач – такий дiапазон його
невтомний дiяльностi. Поема “Волинський рiк”, що була
написана в останнi роки життя Л. Мосендза, сповнена щи-
рою любов ю до рiдного краю, природи, людей працi, до
Tici малоi Батькiвщини, яка дала авторовi наснагу в життi.
3 нагоди 120-рiччя вiд дня народження Л. Мосендза.

Share this post

Залишити відповідь

Back to Творчість