Author - admin

У місті над Замчиськом…

Попередній історико-красзнавчий нарис про Костопіль побачив світ п'ятнадцять років тому. В ньому розпо­відалося про найважливіші події з історії міста від найдав­ніших часів до наших днів. За період, що минув, багато чого змінилося. Тому ав­тор вирішив продовжити роботу над книгою, доповнити її новими матеріалами і прийти до читачів із другим видан­ням, у якому більша увага відведена персоналіям. . Читати/Завантажити


Пісні непокори Кузьми Грищенка

Пісні непокори Кузьми Грищенка / Упоряд. і ред. А. М.Карп'юк. -Рівне : видавець Олег Зень, 2016. -112 с. Доля віршів - незвичайна їхній автор, Кузьма Гри­щенко, зазнав жорстоких репресій у сталінсько-беріївськічаси. Завдяки його найближчому другу по ГУЛАГу, Ан­тонові Жданюку, багато поетичних творів, позначених глибоким патріотизмом і вболіванням за долю рідного народу, дійшли до нас у так званій «Захалявній книжці». Читати/Завантажити (Готується, скоро буде доступно)


На крилах часу

«На крилах часу» - це  книга поетичних творів Анатолія Карп'юка, написаних протягом багатьох років. Тут є і ранні вірші , які належать до днів юності, і ті, що друкувалися на сторінках різних видань  пізніші часи. Відкривається збірка „Прологом", де автор висловлює своє заповітне бажання:                      Нехай мої пісні, які бринять в душі,                      Беруть початок у людськім стремлінні                      І будуть чистими, як в полі лемеші,                     Як хлібороба помисли й сумління. Читати/Завантажити


Ставок село на сторінках історії

У книзі на основі архівних джерел, спогадів учасників подій і старожилів розповідається про історію села Ставок Костопільського району Рівненської області від сивої давнини до сьогодення. Робиться спроба показати, як ті чи інші події вплинули на людські долі, вкарбувалися у свідомості місцевих жителів, стали невід'ємною частиною їхнього буття.Історико-краєзнавчий нарис розрахований на широке коло читачів, зокрема на тих, хто хоче більше знати про минуле рідного краю. . Читати/Завантажити (Готується, скоро буде доступно)


Янова Долина

В історико-краєзнавчому виданні розповідається про одне з найдавніших сіл Костопільщини - Підлужне, якому виповню­ється в 2012 р. 435 років від часу писемної згадки про нього. Крім того, у книзі йде мова і про інші населені пункти, що на­лежать до Підлужленської сільради: Велику Любашу, Космачів, Корчів’я,Трубиці.Розрахована на широке коло читачів. Читати/Завантажити


Дорогами страждань

Карп’юк А.ДОРОГАМИ СТРАЖДАНЬ:ГрищенкоК.Невольничі пісні:вірші Упоряд.іред.А.Карп’юк.-Костопіль :   РОСА, 2005.-47с. Перед нами збірка, що має назву „Невольничі пісні"(2005). Доля її не звичайна. Автор книги Кузьма Грищенко зазнав у сталінсько-беріївські часи жорстоких репресій, як і його друг із Золотолина Антон Жданюк, з котрим він познайомився в ГУЛАЗі під Норильськом. Обох їх поєднала пристрасна любов до художнього слова, зокрема до поезії. І от із далекого Заполяр’я, із місць вічної мерзлоти, де лежать кості не одного покоління українських патріотів, Антон Жданюк після звільнення привіз унікальну річ...


Category: ПоезіяComments: 0 0

Звіздівка

У краєзнавчому нарисі йде мова про історіюс.ЗвіздівкаКостопільського району Рівненської області. Перша писемна згадка про село припадає на 1577 рік. Проте це не означає, що раніше, в давні часи, не існувало поселення. Очевидно, тут ще в епоху пізнього палеоліту чи неоліту (нового кам’яного віку) територія сучасного села була залюднена.Робиться перша спроба коротко розповісти про історію Звіздівки від давніх часів до наших днів. Книга розрахована на широке коло читачів. Читати/Завантажити


Костопіль

У нарисі, звичайно, зосереджена увага на найважливіших подіях з історії міста від найдавніших часів до наших днів. Книга складається з дев'яти розділів. У першому - „З глибини століть"- розповідається про крем'яні знаряддя праці, знайдені неподалік Костополя, які свідчать про те, що ця місцевість була залюднена ще в епоху неоліту — кам'яного віку. Згодом тут виникло село Остальці , яке згадується в подимному реєстрі за 1648 рік. Цікаво,  що в кінці 18 століття його новим власником  графом Леонардом Ворцелем  було...


Злазне і його околиці

Карп’юк А.Злазне і його околиці : історико краєзнавчий нарис/А. Карп’юк. – Костопіль: ЗАТ Костопільська друкарня. – 2008. –139с. На основі архівних джерел і спогадів старожилів публікується історико-краєзнавчий нарис про одне з найбільших сіл Костопільського району - Злазне, якому виповнилося 430 років від часу письмової згадки про нього. Стисло розповідається також про інші населені пункти, що належать до Злазненської сільради: Вигін і Перетоки. Завершується нарис оповіддю про Янову Долину - робітниче містечко, що зникло під час Другої світової війни. Читати/Завантажити (Готується, скоро...